Uprzejmie informujemy, że nasz serwis wykorzystuje pliki cookies.

Pozostanie na stronie oraz jej użytkowanie, wiąże się z akceptacją tych postanowień oraz zgodą na wykorzystanie plików cookies.

Zrozumiałem

top bg marketing

Umów się na spotkanie   
796 729 420
9.00 - 18.00    

Marketing i zarządzanie przedsiębiorstwem

Doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem może być jednorazowe bądź powtarzalne, cyklicznie, w zależności od istniejących potrzeb. Ma ono na celu takie dobranie działań, by skutecznie utrzymać i rozwijać działalność przedsiębiorstwa, zapewniając mu stabilną pozycję na rynku oraz skuteczne osiąganie zamierzonych celów.

 

Zakres naszych usług doradczych:

 • zarządzaniu operacyjnym

 • wzrostu sprzedaży

 • negocjacje z dostawcami i odbiorcami

 • strategii rozwoju firmy

 • optymalizacji kosztów

 • zarządzania strategicznego

 • marketingu

 • pozyskiwania środków unijnych

 • pisanie biznes planów

 

Zarządzanie operacyjne

Zarządzanie operacyjne czyli codzienna realizacja zadań przedsiębiorstwa. Zapewnia warunki realizacji założeń strategicznych i umożliwia podejmowanie decyzji wykonawczych na różnych szczeblach przedsiębiorstwa.

 

Wzrost sprzedaży

Jeśli Państwa produkty sprzedawały się świetnie, ale teraz ich sprzedaż spada - przeanalizujemy, dlaczego tak się dzieje. Przeprowadzimy analizę konkurencji i podpowiemy jak sprawić, by sprzedaż znów wzrosła. Jeśli nie mają Państwo czasu, aby wdrożyć opracowane strategie, pomożemy je wdrożyć, bądź zrobimy to całkowicie za Państwa

 

Negocjacje z dostawcami i odbiorcami

Rozmowy negocjacyjne prowadzimy w taki sposób by nadmiernie nie angażować naszych zleceniodawców. Dzięki uprzedniemu określeniu z klientem minimum i maksimum oczekiwań, wiemy, czego klient żąda od negocjacji i jakie warunki będą go zadowalać.

Negocjacje mogą dotyczyć:

 • warunków dostawy

 • czasu realizacji

 • wartości za którą zostaną podpisane umowy

 • warunków współpracy

 • warunków promocji

 • opłat marketingowych

 

Strategia rozwoju firmy

Na każdym poziomie organizacyjnym firmy oraz na każdym etapie jej rozwoju często pojawiają się pytania typu: „… w jakim kierunku zmierza nasza firma?, … jakie są nasze priorytety w średnim i długim okresie? … jaki jest nasz docelowy Klient/rynek? … czy ograniczać koszty, czy promować innowacje? … jaki model dystrybucji pozwoli nam wzmocnić/zachować obecną pozycję rynkową?

 

Odpowiedzi na powyższe pytania w postaci konkretnych działań zmierzających do wzmocnienia pozycji firmy na rynku, zatrzymania negatywnych trendów w zakresie sprzedaży czy też osiągania lepszych wyników w aspekcie wydajności daje dobrze opracowana i wdrożona Strategia Rozwoju Firmy.

 

Pomagamy naszym Klientom m.in. zdefiniować misję i długofalowe ambicje przedsiębiorstwa. Pozwala to jasno określić zadania do wykonania jak i wspiera pełne zrozumienie strategii firmy przez pracowników

 

Kolejnym kluczowym obszarem w jakim wspieramy przedsiębiorstwa opracowując strategię, jest określenie zakresu działania firmy, zdefiniowanie obecnych i potencjalnych rynków operowania czy opracowanie podejścia do segmentacji klientów.

 

Naszestrategie rozwoju firm stają się dla wielu Klientów drogą do szybkiego i trwałego sukcesu.

 

Optymalizacja kosztów

Niejednokrotnie punktem wyjścia do optymalizacji procesów są cele biznesowe nie związane z pojedynczym procesem, ale odnoszące się do całej firmy lub jej części – zarówno wynikające z potrzeby wyeliminowania występujących problemów, jak również związane z nowymi wyzwaniami.

Odpowiadamy na pytania, które procesy optymalizować najpierw i co da największe korzyści dla realizacji aktualnych celów biznesowych.

Typowe efekty optymalizacji procesów to:

 • optymalizacja kosztów bieżących,

 • skrócenie przebiegu procesu (obsługi klienta, cyklu produkcyjnego),

 • zwiększenie wydajności procesu,

 • poprawa jakości procesu

 

Zarządzanie strategiczne

Zarządzane strategiczne łączy często oczekiwania różnych grup takich jak właściciele, dostawcy i sprzedawcy, konsumenci czy konkurenci.

Zrealizujemy następujące cele;

 • sformułować misję przedsiębiorstwa czyli wskazać do czego przedsiębiorstwo ma dążyć, bądź jakie potrzeby ma zaspokajać

 • określić wizję przedsiębiorstwa czyli stwierdzić obecny stan organizacji oraz pokazać, jaki ma być osiągnięty przez nią stan w przyszłości

 • opracować szczegółowy plan strategiczny

 • przeprowadzimy analizę strategiczną, analizę otoczenia konkurencyjnego i analizę potencjału strategicznego przedsiębiorstwa

 

Marketing

Nasze doradztwo marketingowe odpowiada potrzebom każdego klienta ze względu na to, że wszystkie działania dostosowujemy do potrzeb i możliwości firm. Po szeregu wykonanych analiz opracowujemy rekomendacje, które są odpowiedzią na aktualne potrzeby firmy, do których należeć mogą:

 • strategie marketingowe

 • zarządzanie produktem

 • zarządzanie marką

 • zarządzanie ceną

 • badania marketingowe

 • promocja